จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ประกาศเลขที่่ 1880/2561
Calendar