จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่มและพิมพ์โปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กุลธรา ชื่นศิริ

ดังเอกสารแนบ
Calendar