จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อพวงมาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อพวงมาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar