จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar