จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar