จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและแก้ไขลิฟต์โดยสาร อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและแก้ไขลิฟต์โดยสาร อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

เอกสารแนบ
Calendar