จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 319-2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการประมูลราคาจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการทอดตลาด

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 319-2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการประมูลราคาจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการทอดตลาด ดังเอกสารแนบ
Calendar