จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรัยงานประมวลผล จำนวน ๔๐ เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรัยงานประมวลผล จำนวน ๔๐ เครื่อง  ดังเอกสารแนบ
Calendar