จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก กรอบรูปตรามหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก (กรอบรูปตรามหาวิทยาลัยบูรพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar