จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา และบริเวณโดยรอบ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2562

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสหศึกษา และบริเวณโดยรอบ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

เอกสารแนบ
Calendar