จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ QuckVue RSV Test พร้อม flocked swab ก้านอ่อน สำหรับเก็บตัวอย่าง nasopharngeal swab ขนาดบรรจุ 25 tests ต่อกล่อง จำนวน 2 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว นลินี จรรยาวัฒนานนท์

http://calendar.buu.ac.th/document/1536547961.pdf
Calendar