จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๑๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อุษา เรืองเถาะ

http://calendar.buu.ac.th/document/1536311272.pdf

 
Calendar