จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาออกแบบการใช้เครื่องมือ ๕D Simulation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาออกแบบการใช้เครื่องมือ ๕D Simulation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar