จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศคณะโลจิสติกส์ ประกาศผู้ชนะประกาศราคาจ้างจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารคณะโลจิสติกส์ อาคารเก่าชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว นิสากร เตชะบุตรศรี

ประกาศคณะโลจิสติกส์ ประกาศผู้ชนะประกาศราคาจ้างจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารคณะโลจิสติกส์ อาคารเก่าชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังเอกสารแนบ
Calendar