จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวงดนตรีบรรเลงในพิธีไหว้ครูในโครงการไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ โดยเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา จารุธัมโม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวงดนตรีบรรเลงในพิธีไหว้ครูในโครงการไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar