จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นโมกพวง จำนวน 150 ต้น

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นโมกพวง จำนวน 150 ต้น

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar