จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar