จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar