จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บข้อมูล โครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจของเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บข้อมูล โครงการการสำรวจประเมินความพึงพอใและวิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่รับบริการสาธารณะจากเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ

 
Calendar