จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมซอง และกรอบใสเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมซอง และกรอบใสเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar