จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ทำเอกสารประกอบการอบรม 1รายวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ทำเอกสารประกอบการอบรม 1รายวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar