จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกส่ารแนบ
Calendar