จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar