จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องแก้ว จำนวน 4 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องแก้ว จำนวน 4 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar