จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 3 อาคาร

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 3 อาคาร

(อาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชุมและห้องปฏิบัติการผลิตยา อาคารเรียน 12 ชั้น สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน) และพื้นที่โดยรอบ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปี 2562"

 

เอกสารแนบ

- รายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ

- เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ
Calendar