จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กล-4385 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กล-4385 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar