จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar