จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสวิทซ์ชิ่งอะแดปเตอร์ โดยวิธีเฉพาะจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสวิทซ์ชิ่งอะแดปเตอร์ โดยวิธีเฉพาะจาะจง

 

 

 

เอกสารแนบ
Calendar