จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มซอง A4 เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเป็นผู้นำออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มซอง A4 เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเป็นผู้นำออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar