จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจสอบแก้ไขซ่อมแซม CAPASTART COMPRESSOR เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจสอบแก้ไขซ่อมแซม CAPASTART COMPRESSOR เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar