จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าหลอดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าหลอดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar