จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ

 
Calendar