จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุท่อน้ำยาและสายเมนไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศส่วนเกินมาตรฐานการติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุท่อน้ำยาและสายเมนไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศส่วนเกินมาตรฐานการติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar