จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารดังแนบ
Calendar