จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดของที่ระลึกอาหารทะเลแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดของที่ระลึกอาหารทะเลแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar