จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องแก้ว

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องแก้ว

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar