จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน และวงแหวนโลหะยึดกรวยกรองฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน และวงแหวนโลหะยึดกรวยกรองฯ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar