จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเทศบาลตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โครงการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเทศบาลตำบลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar