จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารวิชาการ ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๕๒ จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

เอกสารแนบ 265
Calendar