จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรชัวร์ จำนวน 300 แผ่น และFlash Drive 16 GB จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรชัวร์ จำนวน 300 แผ่น และFlash Drive 16 GB จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar