จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์การจัดแสดง สเตมโดรน STEM DRONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์การจัดแสดง สเตมโดรน (STEM DRONE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar