จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างปรับเทียบและตรวจสภาพเครื่องมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างปรับเทียบและตรวจสภาพเครื่องมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar