จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อไม่ไผ่นวล จำนวน 40 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อไม่ไผ่นวล จำนวน 40 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar