จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายประตูชั้น ๔ อาคารสิรินธร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายประตูชั้น ๔ อาคารสิรินธร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar