จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar