จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ ๑๔๙ รายการ โดยวิธีเฉาพะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ ๑๔๙ รายการ โดยวิธีเฉาพะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar