จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar