จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar