จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ

โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar