จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar